PGS.TS Nguyễn Việt Khôi

PGS.TS Nguyễn Việt Khôi

Giảng viên cao cấp Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội